Ympäristö

Pitkällä aikavälillä tehokas viljely vaatii toimimista luonnon kanssa tasapainoisesti ja säästeliäästi, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Voidaankin sanoa ympäristön hyvinvoinnin olevan yrityksemme toimintakyvyn edellytys.

Maan ravinnepitoisuus on tärkeä edellytys tehokkaalle viljelylle. Peltomme ovatkin valittu maa-aineksen perusteella, jolloin voidaan merkittävästi vähentää käytettävien lannoitteiden ja lisäravinteiden määrää. Vaaliaksemme näitä maaperän arvokkaita luonnonravinteita, pelloillamme käytetään kiertoviljelymenetelmää yhteistyössä alueen muiden viljelijöiden kanssa. Tämä säästää maan rakennetta ja mahdollistaa tarvittavien ravinteiden tehokkaan uusiutumisen kiertovuoden aikana.

Suurin osa viljelylaitteistostamme on suunniteltu ja rakennettu nimenomaan meidän käyttöä varten. Esimerkiksi peltokoneiden akselileveyttä on suurennettu, jolloin sama pinta-ala saadaan työstettyä tarkalleen puolet vähemmillä ajokerroilla normaaliin verraten. Tämä toimenpide säästää suurilla aloilla huomattavasti polttoainetta ja samalla ajourien määrän vähetessä myös viljeltävän pinta-alan käyttö tehostuu.

Kasvukaudelle 2014 otettiin käyttöön uusi istutuskonsepti sipulille. Istutus tapahtuu 4,5 metriä leveällä istutusyksiköllä GPS-ohjatusti. GPS ja isompi työleveys yhdessä tehostivat istutustyötä ajallisesti yli puolella ajotarkkuuden lisääntyessä ja päistetöiden vähentyessä.

Kärryjemme kuormakapasiteetti on nykyisellään noin 20 tonnia. Lisäksi meillä on nykyään käytössä konttijärjestelmä. Nostot tapahtuvat pelloilla kontteihin, jotka sitten välimatkasta riippuen ajetaan vastaanottoon joko traktorin siirtolavakärryllä tai koukkuautoilla. Kuorma-autojen käyttö parantaa polttoainetaloutta pitkillä siirtomatkoilla traktoreihin verrattuna.  Käytännössä tämä näkyy siten, että vaikka satomäärä on kymmenkertaistunut vuosien saatossa, ajettujen kuormien määrä on pysynyt suhteellisen samana ja polttoaineen kulutus laskenut. Samaa tehokkuutta pyrimme noudattamaan kaikessa toiminnassamme, sen säästäessä paitsi aikaa, myös luontoa.

Lajittelusta ja jatkojalostuksesta syntyvä orgaanisen jätteen määrä oli pitkään suuri haaste. Nykyisin tästä sipulinkuoria ja varsia sisältävästä jäämästä puristetaan laitteistollamme lannoitepellettiä, jonka ravinnearvot ovat naudan kuivalannan luokkaa. Myös jalostuksen toisen merkittävän sivuvirran -sipulimehun- hyödyntämisestä teemme yhteistyötä Kuopion yliopiston kanssa.