Pääsiäisviikolla peltotyöt käynnistettiin biotiitin levittämisellä pelloille. Paikalliselta Yaran tehtaalta hankittua biotiittia levitetään vuosittain osalle peltolohkoista lannoitteeksi. Biotiitti nopeuttaa myös lumien sulamista hieman lunta tummemman värinsä ansiosta ja mahdollistaa siten peltotöiden aloittamisen keväällä aikaisemmin.

Biotiitti on hidasliukoista kaliumia (5 %) sisältävä maanparannusaine, joka sopii kalium-, magnesium- ja kalsiumlannoitukseen. Tuotteella on myös kalkitusvaikutusta: se nostaa maan pH-lukua 0,2 – 0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen. Biotiitin sisältämästä kaliumista liukenee ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 2/3. Biotiitillä voidaan lisätä vähäkaliumisten maiden varastokaliumin määrää.
Biotiitti vaikuttaa parantavasti myös maan fysikaalisiin ominaisuuksiin, se nostaa maan ravinteiden varastointikykyä, mutta ei nosta johtolukua.

Levitysalueella liikuttaessa biotiiitti voi tahria jalkineita ja vaatteita, mutta se huuhtoutuu vedellä pois. Biotiitista ei ole haittaa myöskään levitysalueilla liikkuville eläimille.