Tiistaina 26.10.2010 järjesti McDonald’s SQSM koulutuksen Helsingissä Gustav Paulig Oy:n uusissa hulppeissa tiloissa. Kouluttajana toimi Bizhan Pourkomailian, Senior Manager Food Safety & Social Accountability. Elina Vehviläinen-Liikka oli paikalla hakemassa lisäoppia standardiin.

McDonal’s käyttää toimittajien auditointiin omaa standardiaan, Supplier Quality Management System SQSM. Standardia päivitetään säännöllisesti, yleensä kolmen vuoden välein, ja uusin versio julkaistaan vielä ennen vuoden vaihdetta. Sisällöltään SQSM on hyvin lähellä mm. ISO 9001, ISO 22000 ja BRC standardeja. McDonald’s on tunnetusti korkeaa laatua toimittajiltaan vaativa yritys ja yhteistyökumppaneilta odotetaan alansa parasta osaamista. Vaatimustaso on korkea ja siksi mikään edellä mainituista yleisistä standardeista ei täysin riitä toimintamalliksi McDonald’sin tavarantoimittajalle. Siksi yritys on luonut oman standardin, joka sisältää erityisvaatimuksia toimittajille.

Koulutukseen oli kutsuttu paikalle tavarantoimittajia, auditoijia ja McDonald’sin laatuvastaavia Skandinaviasta ja Baltian maista, yhteensä noin 40 henkeä. Päivän aikana tutustuttiin standardin uuteen päivitykseen ja kuultuja oppeja työstettiin work shop periaatteella ryhmissä.

Vehviläinen on toiminut McDonald’sin tavarantoimittajana jalostamon toiminnan käynnistymisestä asti. Kaikissa Suomen McDonald’s ravintoloissa tarjoiltava sipuli on siis Vehviläisen toimittamaa. Yrityksessä suoritetaan vuosittain kolmannen osapuolen auditointi SQSM standardin mukaisesti. Auditointi on kaksipäiväinen ja siihen osallistuu ulkopuolisen auditoijan lisäksi McDonald’sin henkilöstöä. Seuraava auditointi Vehviläisellä on 18-19.11.2010 ja auditoijana toimii Liisa Paaso.